Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Panasz az Európai Bizottságnak a szlovákiai farkasvadászat ügyében

A Magyar Természetvédők Szövetsége (Föld Barátai Magyarország – FOE) és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület a FOE Magyarország tagszervezete panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, amelyben kérik, hogy a Bizottság vizsgálja felül a szlovákiai farkasvadászat gyakorlatát.

 50 vagy 100 évvel ezelőtt a Kárpátokban, így Magyarországon is jelentős szürkefarkas-állomány (Canis lupus) élt. Magyarországon belül a farkasok egyik fő élőhelye a magyar-szlovák határvidék volt.
Bár a populáció a régióban folyamatosan növekszik a természetvédelmi beavatkozások jóvoltából, még mindig nagyon alacsony az ökológiai szempontból kívánatostól, így nem nevezhető állománya stabilnak, ezért további megfelelő intézkedések szükségesek a populáció stabilizálódásáig.
  Magyarországon az utóbbi években csak néhány alkalommal fordult meg farkas, bár itt is érezhető a növekvő tendencia.
A szlovák populáció továbbra is sebezhető, vagyis még a közepes mértékű vadászat is jelenthet veszélyeztetést, ha más kockázati tényezőkkel párosul, például az élőhelyek folyamatos szűkülésével, emberi zavarással vagy a zsákmányállatok akár átmeneti megritkulásával – bár ez utóbbi nem annyira jellemző, hiszen a farkas legfontosabb zsákmányállatának tekinthető rágcsálókra, nyulakra, vaddisznókra általában jelenleg túlszaporodás jellemző.
  Az általánosan elterjedt nézettel szemben a farkasok ritkán támadnak meg háziállatokat, és az is megelőzhető egyszerű óvintézkedésekkel, például a jószág elkerítésével vagy pásztorkutya tartásával. Így a farkas nem jelent komoly veszélyt a mezőgazdaságra sem, sőt inkább hasznos szerepet tölt be a zsákmányállatainak szabályozásával, és a vadgazdálkodás jelenlegi trendjei mellett a szlovák és magyar eltartóképesség még jóval nagyobb számú farkaspopulációt tenne lehetővé, igényelne.
  A vadászati kvóták meghatározása előtt alaposabb kutatásokra lenne szükség, és szigorúbb intézkedéseket kellene hozni a megfelelő szaporodási időszakok biztosítása érdekében, illetve az Aggteleki-karszt szlovák oldalán, a nemzeti parki védettséget élvező Szlovák-karszt területén a vadászat teljes tiltását lenne szükséges elrendelni.

A szlovákiai farkasvadászati gyakorlat megsérti a Tanács 92/436EGK irányelvet, vagyis az Élőhelyvédelmi irányelv több cikkét is:

2. cikk
(1)   Az irányelv célja, hogy a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelmével hozzájáruljon a biológiai sokféleség biztosításához a Szerződésben érintett tagállamok európai területén belül.

  1. Az irányelvnek megfelelően hozott intézkedések célja a közösségi érdekeltségű természetes élőhelyek, valamint vadon élő állat- és növényfajok kedvező védettségi helyzetének fenntartása illetve helyreállítása.

A farkas (Canis lupus) az irányelv mellékletében szereplő “kiemelt jelentőségű faj”, “amelyek védelméért a Közösség különös felelősséggel tartozik természetes elterjedésüknek a 2.cikkben említett területre eső része tekintetében” -1. cikk h) pontja szerint. A szlovák populáció 51%-ra kiterjedő vadászata egyértelműen nem biztosítja a faj védelmét.

A 2010/2011 évre a szlovák Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Vidékfejlesztési Minisztérium 150  példány kilövésére adott engedélyt, amely egyrészt kutatási eredményekkel és tudományos adatokkal nem megfelelően alátámasztott, másrészt nem veszi figyelembe az egyéb okból bekövetkező elhullásokat, illetve figyelmen kívül hagyja az állatok elejtésére vonatkozó bejelentési rendszer hiányosságait.

Az irányelv 12. cikkének megsértése

12. cikk
(1)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket a IV. melléklet a) pontjában felsorolt állatfajok természetes elterjedési területükön való szigorú védelmének érdekében, megtiltva az alábbiakat:
a)    e fajok vadon befogott példányainak szándékos befogásának vagy megölésének bármely formája;
b)    e fajok szándékos zavarása, különösen párzás, utódnevelés, áttelelés és vándorlás idején;

  1. vadon élő állatok tojásainak szándékos elpusztítása vagy begyűjtése;

d) táplálkozó - vagy pihenő helyek károsítása vagy elpusztítása.

Az élőhelyvédelmi irányelvnek ki kellene terjednie a farkasok minden szlovákiai populációjára is, ezzel biztosítva a faj megfelelő védelmét (jelenleg a farkas szerepel a szóban forgó mellékletben, de a szlovák populáció, többek között a lengyel, litván, lett és finn populációval együtt kivételt képez a teljes körű védelem alól). Magyarországi populáció regenerálódásának semmi esélye nincs a hathatós természetvédelmi beavatkozások (Pl. Life program) ellenére sem, ameddig a határ túloldalán jóval az indokolt dölötti vadászati tevékenységet engedélyez a szlovák kormány.
 
Kérjük az Európai Bizottságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy Szlovákia nemzeti jogszabályai és azok alkalmazása megfeleljen a közösségi jognak.

csatolt dokumentum

 

Szürkefarkas (Canis lupus) - kép: Wikipedia

kép forrása: Wikipedia

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -