Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Véleményezze a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát!


 Az intelligens szakosodási stratégia (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation – RIS3 vagy S3) egy olyan stratégiai tervezet, melyet a Nemzeti Innovációs Hivatal készített, célja, hogy kiindulópontot és keretet biztosítson a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységgel kapcsolatos tervezési folyamatok és megvalósítások számára.

 A stratégia alapjául megyei és országos kutatások, statisztikák, felmérések szolgálnak.
Irányadó a megyék specifikus adottságainak erősítése és egy nemzetközileg is versenyképes, specializált KFI (Kutatás+Fejlesztés+Innováció) rendszer kialakítása, amely hozzájárul egy európai viszonylatban is versenyképes nemzetgazdaság létrejöttéhez.

 Az S3 Európai Uniós elvárás, mely feltétele a Strukturális Alapok 2014-20-as forrásfelhasználásának, és az ország 2014-2020 közötti tervezési időszakra kidolgozott, saját támogatási (operatív) programjainak elfogadtatásának.

Véleményezési határidő: 2014.10.17. -12:00

On-line véleményezési felület:  http://www.s3magyarorszag.hu/

 

 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -