Egyesületünk bemutatása Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink Vissza  a főoldalra

Megkezdődtek a hörcsög-áttelepítések

Új hörcsögkolónia létrehozása nem szerepelt az RAPTORSPREY LIFE kezdeti tervei között, mert hiányoztak az alapvető és naprakész ismeretek a hörcsög helyzetéről. Arról azonban nem tudtak a természetvédelemmel foglalkozó szakemberek, hogy 2010 után magas egyedszámú hörcsögkolóniák alakultak ki több kelet-magyarországi településen is.


A mezei hörcsög Magyarországon védett faj.

Korábban is telepedtek meg hörcsögök belterületen, de a helyi, idősebb lakosság szerint ilyen mennyiségben sose voltak hörcsögeik korábban. Bár a lakosság folyamatosan védekezik ellenük – minden kertben találni csapdá(ka)t, illetve a mérgezés sem ritka és évente egyes kertekből akár több 100 egyedet is elpusztítanak, a hörcsögök száma mégsem csökken. Ma már tudjuk, hogy ezzel párhuzamosan a külterületi szántóföldeken egyre ritkább a hörcsög, nagy területeken már alig találkozni velük. A MME legfrissebb elemzése szerint a parlagi sas táplálékában is már csak elvétve találni hörcsögöt, pedig korábban meghatározó volt a hörcsögök hozzájárulása a sasok vacsorájához. Visszaszorulásuk nem kizárólag hazánkra jellemző, Európa más országaiban már a korábbi évtizedekben jelentősen megfogyatkozott és felaprózódott az állománya. Kelet-európai és ázsiai elterjedési területén feltehetőleg most zajlik a hörcsög térvesztése.


Kevésbé zavart helyeken mindenhol találni hörcsögöket, amik innen járnak portyázni a kiskertekbe.

Az urbanizált hörcsög jelentette probléma tehát sokrétű. Egyrészt védett faj egyedei okoznak lényeges -bár lokális- anyagi kárt, és potenciálisan epidemiológiai kockázatot, másrészt egy visszaszorulóban lévő faj egyedeit pusztítja a lakosság, aminek védelmére Nyugat-Európában jelentős összegeket fordítanak. Nem elhanyagolható szempont, hogy a folyamatban lévő ragadozómadár-védelmi törekvéseknek sem kedvez az, hogy a hörcsögpopuláció súlypontja átkerült belterületekre, hiszen a sasok, vagy a molnárgörény számára a kiskertben élő hörcsög nem elérhető tálálék. Mindezen tények ismeretében az RAPTORSPREYLIFE munkatársai egy kezelési tervet dolgoztak ki, amelynek központi eleme a belterületi hörcsögök befogásával új kolóniák kialakítása olyan helyeken, ahol biztosítható a hörcsögök védelme, illetve ragadozóik is hozzájuk férhetnek. Az akció tehát nem csak egy védett emlősfaj és annak fokozottan védett predátorai számára kedvező, de a károkozás mérséklésével a lakosság számára is előnyös.


Hörcsögkotorék a temetőben.


A kiskert tulajdonosok egy időre fellélegezhetnek.

Májusban, a program első lépéseként Jászberény közelében alakítottunk ki egy, a HNPI kezelésében lévő területen hörcsögök befogadására alkalmas helyet kotorékok kifúrásával és ideiglenes kerítés felállításával. A terület tehát a HNPI kezelésében van, így hosszútávon is garantálható a természetvédelmi célok érvényesülése, valamint a hörcsög visszatelepítése jól illeszkedik a területen folyó komplex természetvédelmi programhoz. A célunk itt tehát egy új hörcsögállomány kialakítása, amelynek méretét természetes ragadozóik szabályozzák. Az állatok befogása Szihalom (Heves megye) település belterületén történt.


Hagyományos ürge-csapdákkal a hörcsög is könnyedén megfogható, valamint szállítható.

A leginkább ”fertőzött” területek megtalálásában a lakosság és az Önkormányzat is a segítségünkre volt. Jellemzően ezeken a helyeken az aktív kotorékok száma a 70 kotorék/hektárt is meghaladja, azaz hektáronként minimum 30-35 hörcsög él itt. Közterületekről, magántulajdonban lévő lucernásokból és kiskertekből, a kedvezőtlen időjárás ellenére összesen 50 példány hörcsögöt fogtunk ki 3 éjszaka alatt, majd két turnusban az állatokat a jászberényi területre szállítottuk és szabadon engedtük őket. Nem Szihalom az egyetlen település, ahol gondot okoz a hörcsög. A környező falvakban (pl. Szentistván, Mezőszemere, Átány) szintén gyakori, tehát jelentős az igény a program folytatására. További kolóniák kialakítását tervezzük az ország más részein is belterületen befogott állatok áttelepítésével és a hörcsögös falvak lakosságának nagyobb arányú bevonásával. Az áttelepítésekkel párhuzamosan egy kutatási program is indult az MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézettel kooperálva, ami a belterületi hörcsögök parazitáit és vírusait vizsgálja.

Videó a hörcsög áttelepítésről.


Az akció folyamatos lehetőséget biztosított a lakosság tájékoztatására. Beszámoltunk munkánk és a hörcsög megőrzésének fontosságáról, illetve meghallgattuk a lakosok tapasztalatát, véleményét.


Mezei hörcsög (Fotók: Cserkész Tamás).

Köszönjük a BNPI és HNPI közreműködését és segítségét, valamint a Pest Megyei Kormányhivatalnak az áttelepítés engedélyezést. Külön köszönettel tartozunk Szihalom Önkormányzatának és lakosságának, amiért tevékenyen hozzájárultak programunk sikeréhez.

Az akcióban részt vettek: Vig Zs., Kiss Cs., Kondor T., Cserkész T.

Cserkész Tamás

Forrás: http://sakerlife3.mme.hu/

 

 


 
- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -