Magyarországon 1992-ben zöld szervezetek és magánszemélyek hozták létre a budapesti Ökoszolgálat Alapítványt, melynek tevékenysége kimondottan a lakossági környezeti tanácsadás lett. Ezzel egyidőben a szaporodó lakossági megkeresések, a környezeti ügyekben való járatlanság azt eredményezte, hogy a nagyobb, sokrétű programot futtató vidéki szervezeteknél is a feladat akarva-akaratlan "megtalálta" a tanácsadásra alkalmas személyeket, akik annak érdekében, hogy munkájukat hatékonyabban, szakszerűbben láthassák el, 1995-ben megalakították a Környezeti Tanácsadók Egyesületét (KÖT). Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy a lakosságon kívül az önkormányzatok, szakhatóságok, s gazdálkodók is igénylik a segítséget a környezeti információk hozzáférésében, a jogszabályi eligazodásban, a kapcsolatok közvetítésében.
Az egyesület 1997-ben a Környezetvédelmi Minisztérium állami feladat átvállalására benyújtott pályázatával az országban 17 szervezetnél építette ki a megfelelő személyi és eszközhátteret, s képzések révén rövid időn belül szakmailag is megerősödött a tanácsadás. Annak érdekében, hogy az egységes szervezeti hátteret és színvonalat biztosíthassuk, 1998-ban megalakítottuk a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatát (KÖTHÁLÓ), szakmai képzéssorozatot szerveztünk, adatbázisokat fejlesztettünk, nemzetközi tapasztalatcseréken vettünk részt, együttműködtünk a Környezeti Tanácsadók Európai Szövetségével, médiakapcsolatok révén adtunk hírt a tanácsadásban felmerülő lakossági észrevételekről, az Európai Autómentes Napon pedig országos felmérést készítettünk a környezetbarát közlekedés hazai támogatottságáról.

Az elmúlt években a pályázati források akadozása miatt 12 iroda fenntartását voltak képesek a szervezetek folyamatosan biztosítani. Azonban KÖTHÁLÓ bejegyeztetése 2002 júliusára eredménnyel járt. Eddigi erőfeszítéseink (folyamatos működés, az egységes színvonalra való törekvés, az évi 20-25 ezres nagyságrendű megkeresés) elismerésének tekinthető, hogy 2002-ben a KAC közcélú, társadalmi szervezeteket támogató kerete külön nevesítette, s kiemelt támogatásban részesítette a hálózatunkban együttműködő irodákat.
Sokan alakítottak hasonló célokkal környezeti tanácsadó irodákat az országban, közülük többen jelezték, hogy hálózatunk tagjai kívánnak lenni. Mára 16-ra gyarapodott szövetségünk tagszervezeteinek száma. Az egységes színvonal kialakítása és megteremtése érdekében készült el Szervezeti és Működési Szabályzatunk, mely révén a tagjelölteket, irodákat tevékenységi mutatóik alapján évről évre A és B kategóriákba soroljuk teljesítményüknek megfelelően. A tanácsadást segítő egyéb szervezetekkel, intézményekkel együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni a jövőben, a szakmai kapcsolattartás és fejlődés érdekében.
Amennyiben tanácsot adhatunk, vagy éppen partnereink kívánnak lenni a jövőben,

kérjük, keressenek bennünket!

www.kothalo.hu
Postacím: Veszprém, Zrínyi u. 3/1. 8200
kothalo@zpok.hu

F. Nagy Zsuzsanna, elnök
46/382-095
fnzs@ecolinst.hu

Trombitás Gábor, titkár
88/427-792
trombi@zpok.hu

 

 

KÖTHÁLÓ Irodák