Vissza a főoldalra Programunk Linkek Kapcsolat Röviden az Unióról

 

NIMFEA Természetvédelmi Egyesület

Az 1997-ben "Pro Natura" díjban részesített "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület jelenleg a Tiszántúl egyik legnagyobb szervezete, több mint 1000 taggal, 16 jól működő helyi csoporttal (ill. tagszervezettel), és egy Központi Irodával, melynek feladata a gördülékeny működést biztosítani.

Az egyesület elődjének alapjait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi Kör formájában, 1988-ban. A középiskolás diákok közreműködése útján egyre népesebb lett a tagság, akik aktívan részt vettek előadásaink, kiállításaink, táboraink és egyéb rendezvényeink megszervezésében. Lehetőségeink ezzel párhuzamosan egyre szűkültek. 1992-ben vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hoznunk egy olyan egyesületet, amely jogilag és pénzügyileg is hosszú távon biztosítaná talponmaradásunkat. 1993-ban a Békés Megyei Bíróság bejegyezte szervezetünket, a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület (Szarvas) néven.

Egyesületünk neve a tündérrózsa nemzetségének (Nymphaea) egyszerűsített nevéből származik. Működési területünk a Körösök vidéke, a Nagykunság és a Hortobágy. Célunk elsősorban a természet védelme, ezen belül a védett és nem védett élőlények, valamint azok élőhelyeinek megóvása. Feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást. Ennek érdekében együtt működünk oktatási és közművelődési intézményekkel. Egyesületünk javaslatokat dolgoz ki természetvédelmi feladatok megoldására, ezeknek egy részét saját erőből meg is valósítjuk. 1994 december 3-án megalakult első tagszervezetünk, a Sárrét Természetvédelmi Szervezet (STSZ) és csatlakozott hozzánk az 1991-ben alapított Herman Ottó Természetvédő Kör (HOTEK).

Bővebben az egyesület munkájáról...