Vissza a főoldalra Magunkról Linkek Kapcsolat Röviden az Unióról

Egyesületünk és az integráció

Tudvalévő, és többen leírták már, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból egyaránt jelent jelentős lehetőséget, de jelentős veszélyeket is hazánk környezeti állapotának alakulására. Ennek felismerése késztetett bennünket az EU-val való foglalkozásra, és innen indult integrációs projektünk is. Magyarország nem lehet fenntartható egy fenntartható Európa nélkül és a globális környezeti problémákat sem lehet megoldani nemzetközi együttműködés nélkül. Egy olyan Európai Unió, amely a fenntartható fejlődés megvalósításának útját járja, számunkra is kívánatos, ehhez azonban számos csatlakozási kritériumnak kell megfelelnünk, amelyek kihívást jelentenek a szakma számára, a kormányzati és civil szektornak egyaránt.

Mindezek mellett a fokozódó világpiaci verseny, az Európai Unióban a belső piac mindennel szembeni elsőbbsége, a hazánkban is kialakult és vágyott, új fogyasztási, termelési mintázatok hatására gyorsuló ütemben növekszik a természeti értékekre és erőforrásokra, a biológiai sokféleségre nehezedő nyomás, és ennek következményeként reális veszélyként mutatkozik ezek hanyatlása. Ezek alapján figyelemmel kísérve az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatot, a csatlakozást elősegítő EU-s és hazai intézkedéseket több területen is látjuk azt, hogy hatékonyan rész tudnánk vállalni a csatlakozási folyamat előkészítésében, amihez a jelen pályázatunk is hozzájárulhat.

Hisszük, hogy az országos hatóságoknak foglalkozniuk kellene nyilvánossággal való kapcsolattartással és kommunikációval, és a nyilvánosság tájékoztatásával. Ez derül ki a REC egy korábban végzett tanulmányából, amit "Zöld csatlakozás" c. publikált egy kis kiadvány formájában. Abból kiderült, hogy a lakosság egy része nem tudja, milyen sikert értek el, vagy mit tettek a hatóságok a környezet és természetvédelemért épp azért, mert az erőfeszítéseket és az elért eredményeket a nyilvánosság számára érhető formában kellett volna kommunikálni, és ez kimaradt.

Vissza a lap tetejére

 


Eddigi tevékenységek a témában

Az Uniós csatlakozás kérdéseivel zöld körökben talán elsőként a Magyar Természetvédők Szövetsége kezdett el foglalkozni. Ennek a tevékenységnek közös megbeszélések alkalmával egyesületünk is nagy jelentőségét érzett ezért kezdte el szakmai tevékenységét végezni 1998-ban. Elsőként csak természetvédelmi integrációs kérdésekkel foglalkozott egyesületünk – ami ugyan a mai napig megmaradt, de demokráciafejlesztő, civil társadalom élénkítő programjának erősödésével (aminek jelentősége egy DemNet támogatással növekedett) együtt már általában is elkezdett végezni EU-val kapcsolatos tájékoztató tevékenységet. Ezt a tevékenységét a REC is támogatta.

Közönségszolgálati irodánk 1998-ban mint környezeti tanácsadó iroda kezdte el működését, majd ebből 1999-ben civil műhely lett, hogy jobb legyen a hatékonysága és kihasználtsága, és 2001-ben szeretnénk EU tájékoztató tevékenységgel is kiegészíteni tevékenységét, hiszen ezáltal nagyobb érdeklődő kört fogadhatunk, ami a műhelyünk fenntartását forráshatékonyabb működését is lehetővé teszi, hiszen a civil tanácsadó fél munkakörünk kiegészítését egy másik fél munkakörrel lehetővé tenné az egész napi “ügyfél” fogadást.

Vissza a lap tetejére

 


Mivel is szeretnénk foglalkozni ?

A projekt EU információs iroda fenntartásával EU ismereteket közreadó szolgáltatások kialakítását foglalja magában, amely tevékenység kiegészül pályázati és pályázatírási tanácsadó szolgáltatással, valamint partnerkereső szolgáltatással és partnerségi programok erősítésével a civil szektor részére. Ehhez eszközként online szolgáltatás létrehozását, ott partnerkereső adatbázis kialakítást, pályázati figyelést alkalmazunk, míg a kommunikációs elképzeléseinkhez pedig részben online, részben helyi kábeltelevíziós, részben helyi folyóiratokban való jelenlétet tervezünk amellett, hogy ezek kiegészülnek fórumokkal beszélgetésekkel.

Vissza a lap tetejére


Célunk a programmal

Programunk célja az, hogy az EU csatlakozással kapcsolatban a harmadik szektor “ellenzéki”, demokrácia erősítésében betöltött fontos szerepét erősítsük, a NGO-k közügyekben felvállalt projektjeit elősegítsük, ezáltal az angol “advocacy” szó értelmezéseként, nem csak egyirányú, hanem kétirányú ügy-, és érdek-képviseleti munkát végezzünk, emellett felkészítsük és információkkal ellássuk őket pályázatíráshoz., készítéshez. Ez nem csak a lakosság szervezetein keresztül gyakorolna nyomást az önkormányzatra(okra), hanem segítené az önkormányzatnak a lakosság felé való nyitottabb viszony kialakulását is (pl. emberibb ügyintézésben, az értelmes közös gondolkodásban stb.) ezáltal elősegítené “civilbarát” önkormányzatok kialakulását. Emellett a NGO-k erősödése mellett a lakosság számára, a civil társadalom jobb tájékoztatását tájékozódását tűzte ki célul.

Vissza a lap tetejére


Mit is szeretnénk

A program keretében tehát egy EU-s civil műhelyt kívánunk létrehozni (illetve egy működőt fejleszteni), ahol a később bemutatott szolgáltatások (pályázati, adminisztrációs, könyvelési, érdekképviseleti) mellett odafigyelnénk arra, hogy rendszeres kétoldalú fórum keretében megteremtsük a folyamatos kapcsolattartást a lakossággal tájékoztatva azt a integrációs kérdésekről és a térség civil szervezeti és az önkormányzatok, és az üzleti szektor között is iegyekeznénk kapcsolatot teremteni. Emellett olyan civil szervezeteket erősítenénk szakmai, módszertani támogatással melyek számos regionális és helyi közhasznú tevékenységet folytatnak. Az erősítés formái között olyan terveink vannak, mint naprakész gyakorlati adatbázist biztos létrehozása térség civil szervezeteiről, és ezt elérhetővé tennénk mindhárom szektornak. Létre kívánunk hozni egy non-profit könyvtárat (pl. az Ökotárs Alapítvány NIOK, CTF, és Hopkins füzetekkel) és azt a szervezetek rendelkezésére bocsátjuk. Előfizetünk rendszeresen megjelenő sajtótermékeket, pályázatfigyelőket, melyekkel figyelemmel kísérjük és közzétesszük a mindenkori pályázati lehetőségeket, beszerezzük pályázati adatlapokat. Célunk az is, hogy honlapot készítsünk a térségéről, EU integrációs elképzeléseiről, ahol bemutatjuk e vidéket, a műhelyt és civil munkákat. El kívánjuk érni, hogy a helyi lapokban rendszeresen beszámolhassunk a NGO-k munkájáról és az őket érintő eseményekről, legyen bemutatkozási lehetőségük.

Tehát programunk a régió épülése, fejlődése érdekében a fentiek figyelembevételével a legszélesebb társadalmat érinti, hiszen a lakosság számára nyújt tájékoztató tevékenységet, és a civil szervezeteknek tanácsadó, szolgáltató programot.

Vissza a lap tetejére

 


És miért ?

Bár egyszerűnek tűnhet azon tétel megértése, hogy a pluralista demokrácia kialakításában milyen fontos szerep hárul a harmadik szektorra, a civil társadalomra, illetve a civil társadalom által létrehozott nem kormányzati szervezetekre, mégis úgy érezzük, hogy nem árt kissé kifejteni ezt. Annál is inkább indokolható e tétel helyi szintű bizonyítása és alátámasztása, mert egyre elcsépeltebb közhelyek között meg kell tudni a tények igazát, illetve megfelelően alá kell támasztani azokat, hogy szakmailag a lehetőségekhez mérten megalapozott és tárgyilagos legyen.

A demokrácia tehát, mint görög szó, eredetileg népuralmat jelentett, illetve egy közösség, vagy a társadalom többsége által kinyilvánított akarat érvényre juttatását, illetve juttatásának formáját. Valójában azonban a társadalmak fejlődésével maga a demokrácia is – mint társadalmi rend – fejlődött, így mára elérte – ha csak elvi szinten is – hogy nem csak a többség, de a kisebbség, akaratát is érvényesíteni tudja a többséggel szemben, illetve a közvetlen társadalom akaratát is a mindenkori kormányhatalommal szemben.

Tehát a közvetlen társadalom, így polgári kezdeményezések összegzéseként körvonalaiban kialakulnak a civil szervezetek formái, ahol a társadalom, illetve egyénenként a polgárok önkéntesen vesznek rész közös célok megvalósítása, védelme érdekében. Ezen kezdeményezések elvileg az államtól elkülönülve, autonóm módon kell, hogy működjenek, ám ezek a formák mindenkor, a demokrácia fejlődésével és átalakulásával együtt újra át és át kell, hogy értékelődjenek.

Hazánkban a rendszerváltozás óta érezhető a civil szféra folyamatos épülése és fejlődése, illetve a demokráciában betöltött fontos szerepe, melyek között elsőként kell említeni a társadalom és az állam közötti fontos közvetítő szerepet.

Túrkevén, és a közvetlenül hozzákapcsolódó tanyaközpontokban (Balla, Pásztó), kis falvakban (Kuncsorba, Kétpó) és a két szomszédos városban (Kisújszállás, Mezőtúr), sok (több mint száz) civil szervezet működik névlegesen, egymástól elkülönülve, számos gonddal küszködve. Egyesületünk, amely az elmúlt években jelentős növekedésen ment keresztül, elsőként az alaptevékenységként megnevezett környezet- és természetvédelmi kezdeményezéseket tartotta szemelőtt, majd a szervezet növekedésével együtt hamarosan akaratlanul is belekényszerült, hogy a civil szervezeteket, mint önálló társadalmi kezdeményezésként létrejött önkéntes nem kormányzati egységeket védje, segítse. A szervezeten belül egyre határozottabb igényként jelentkezett a kapcsolatfelvétel a más tevékenységeket folytató egyesületekkel, alapítványokkal, hogy egységesen védjük a mindenkori állami szférával szemben álláspontjainkat és véleményünket, képviseljük érdekeinket.

Így általánosan kialakult az a terv, hogy tevékenységünk folytatásaként létrehozzunk egy közös civil érdekképviseleti irodát, egy civil műhelyt, ahol az összes szervezetnek (szakmai tevékenységüktől függetlenül) segítséget nyújtunk képzésekkel és infrastruktúrával (kommunikációs eszközök, technikai háttér stb.) működésükhöz, végezzük adminisztrációjukat (egészségbiztosítás, apeh, könyvelés stb.), segítjük adományszerzésüket, ezáltal erősítjük őket, növeljük közhasznú munkájuk eredményességét. Tanácsadással felkérünk helyi jogászt, megbízunk könyvelőt ill. a pályázatírásban tanácsadást nyújtó munkatársunkat képeztetjük (pl. NIOK-nál), hogy a költséges nagyvárosban elérhető szolgáltatások helybe jöjjenek és hozzáférhetőek legyenek bármely NGO-nak. Így a technikai eszközök mellett igyekszünk helybe hozni azt a tudást is, ami ma még csak többnyire Pesten ill. nagyvárosban érhető el.

Vissza a lap tetejére