Szeretettel köszöntjük a Mezőgazdasági Munkacsoport honlapján


Az elsősorban mezőgazdaság és természetvédelem kapcsolatával foglalkozó munkacsoport 1999 februárja óta tervszerűen tanulmányozza Karcag és a Nagykunság egyes részeinek termőhelyi és élőhelyi adottságait.
A kutatás célja, hogy olyan javaslatokat, dolgozzunk ki, mely a mezőgazdasági termelés és a természetvédelem érdekeit közelíti egymáshoz.

A vizsgálati módszerek között döntően a talajtani, geográfiai, növénytani, állattani és történeti adatok feltárása és összevetése szerepelt.
A munka szükségességét sürgetőbbé tette az 1998 tavasza óta tartó csapadékos periódus, melynek nyomán a belvízzel borított területek aránya nagyságrendekkel megnőtt az átlagos időszakokhoz képest.

Rá kellett mutatni, hogy a belvíz miatt kialakult kár nagyságáért a termőhelyi adottságokat nem ismerő, vagy azokat figyelmen kívül hagyó gazdálkodók is felelősek. A munkacsoport tevékenységének eredményeként készült el többek között A talajadottság alapján javasolt, természetkímélő földhasználati módok Karcag határában című tanulmány, mely írás megtalálható A Puszta jelenlegi számában.

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -
Főoldal Tevékenységeink Elérhetőségünk