Fõoldal, aktuális hírek Programjaink bemutatása Elérhetõségeink

A szervezet bemutatása, eddigi tevékenységei:

A Sárrét Természetvédelmi Szervezet 1995-ben alakult meg azzal az céllal, hogy a természetvédelem számára “fehér foltnak” számító Nagy-sárréti településeken, a Hajdú-Bihar és Békés megye határán kezdeményezze illetve végezze a lentebb bemutatott célokat.

 • A természetvédelem valamennyi szakterületének és azon belül kiemelten a madárvilággal és annak élőhelyével kapcsolatos védelem gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése.
 • Az ifjúság széles körben való bevonása a madár- és természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása.
 • A Nagy-Sárrét természeti értékeinek megismerése, a szerzett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása.
 • Természetvédelmi javaslatok kidolgozása és az illetékes szervekhez terjesztése. Együttműködés az állami és önkormányzati természetvédelmi szervekkel.
 • A környezet- és természetvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzése.
 • Az Egyesület tevékenységének gazdasági megalapozása érdekében elsősorban a tágabb értelemben vett természetvédelem területén gazdálkodói és vállalkozói tevékenységet is kezdhet.
 • Magyarország hagyományainak őrzése, kezdeményezések néprajzi, helytörténeti és hagyományőrző céllal.

Az egyesület első tevékenységeit a “Nimfea” Természetvédelmi Egyesülettel való együttműködés jellemezte a madár-repatriáló állomás és élohely-rekonstrukciós programok kapcsán, majd az első pályázati támogatás elnyeréseket követően kezdődött el az egyre inkább folyó, önállóan végzett munka. Ehhez kapcsolódnak a biharnagybajomi és szerepi nem védett területek védelmének kezdeményezése, a dévaványai, szeghalmi környezeti nevelési programok, a Fegyverfenék élőhely fenntartása stb.

Egyesületünk célja:

Megítélésünk szerint ez a sokat emlegetett környezeti nevelés egy olyan sajátos természettudományos nevelési módszer, amely megérteti az élővilág egységét, illetve a biodiverzitás megőrzésének fontosságát ezáltal kialakítja a környezet- és természetvédelmi szempontú szemléletet. Alkalmazása olyan összetett személyiségfejlesztést tesz lehetővé, amely a gyermek közvetlen környezetéből indul ki, és így terjed a bővebb környezet felé. Ezáltal lehetőség nyílik a gyermek magatartás- és attitűd formálására, amely képessé teszi a másokkal való együttműködésre, a környezettudatos életvitelre. Ezen tevékenység végzésére az iskolai és iskolán kívüli foglalkozás kapcsán egyaránt végezendő, ami által célunk az, hogy felismertessük, hogy az élőlények csak környezetükkel szoros kölcsönhatásban képesek élni, illetve célunk:

 • A tudatos környezetbarát- és környezetkímélő magatartás alapjainak formálása.
 • A megismerési módszerek (megfigyelés, mérés, vizsgálat stb.) tudatos alkalmazása.
 • Tájékozódás a szülőhelyen és környékén.
 • Felelősségérzet fejlesztése a természeti fenntarthatóságért.
 • A tapasztalási képességek fejlesztése.
 • A fogalomalkotás képességének alapozása.
 • A képi és a szöveges információk elemzése.

 

S- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -
Programunk bemutatása Elérhetõségünk