Magunkról...

A "beklen" kun szó, védőt, óvót jelent, vagy az újszülött óvó szava. Az alapító az elnevezéssel azt kívánja kifejezni, hogy helyben, a kistérségekben kell megvédeni, megóvni a sérülékeny és esendő helyi demokráciát és a civil társadalmat, és ott kell támogatni, fejleszteni azt védő, szerető szándékkal.

A Beklen Alapítvány tevékenységi köre

 • hagyományápolás, hagyománytiszteletre nevelés
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • foglalkoztatás, szociális tevékenységek
 • kulturális tevékenység, közművelődés
 • kulturális örökség megóvása
 • természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
 • tudományos tevékenység
 • emberi és állampolgári jogok védelme
 • kreatív tevékenységek segítése, támogatása
 • fogyasztóvédelem
 • szabad véleménynyilvánítás jogainak védelme
 • közhasznú szervezetek számára biztosított szolgáltatások