Fõoldal, aktuális hírek Tagszervezeteink bemutatása Programjaink ismertetése Egyesületünk kiadványai Támogatóink Partnereink linkjei Elérhetõségeink


A szervezet bemutatása, eddigi tevékenységei:

   A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület jelenleg a Tiszántúl egyik legnagyobb szervezete, több mint 1000 taggal, 16 jól működő helyi csoporttal (ill. tagszervezettel), és egy Központi Irodával, melynek feladata a gördülékeny működést biztosítani.
   Az egyesület elődjének alapjait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi Kör formájában, 1988-ban. A középiskolás diákok közreműködése útján egyre népesebb lett a tagság, akik aktívan részt vettek előadásaink, kiállításaink, táboraink és egyéb rendezvényeink megszervezésében. Lehetőségeink ezzel párhuzamosan egyre szűkültek. 1992-ben vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hoznunk egy olyan egyesületet, amely jogilag és pénzügyileg is hosszú távon biztosítaná talonmaradásunkat. 1993-ban a Békés Megyei Bíróság bejegyezte szervezetünket, a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület (Szarvas) néven. Egyesületünk neve a tündérrózsa nemzetségének (Nymphaea) egyszerűsített nevéből származik. Működési területünk a Körösök vidéke, a Nagykunság és a Hortobágy. Célunk elsősorban a természet védelme, ezen belül a védett és nem védett élőlények, valamint azok élőhelyeinek megóvása. Feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást. Ennek érdekében együtt működünk oktatási és közművelődési intézményekkel. Egyesületünk javaslatokat dolgoz ki természetvédelmi feladatok megoldására, ezeknek egy részét saját erőből meg is valósítjuk. 1994 december 3-án megalakult első tagszervezetünk, a Sárrét Természetvédelmi Szervezet (STSZ) és csatlakozott hozzánk az 1991-ben alapított Herman Ottó Természetvédő Kör (HOTEK).
   1995-ben jött létre Túrkevén az Egyesület Központi Irodája, melynek feladata az adományszervezés mellett a tagszervezetek munkájának koordinációja. Az irodában 1996-tól van főállású alkalmazottunk, 1997-ben vehettük át a "Pro Natura" díjat.
   Egyesületünk több megyére kiterjedően fogja össze azokat a csoportokat és egyéni tagokat, akik egyetértenek céljainkkal, vállalják azokat a feladatokat, amelyek rájuk hárulnak természetvédelmi munkákból. Tagságunk folyamatosan nő.
   Tagszervezeteink révén jól működő projektjeink vannak az alábbi témákban: madárrepatriáció, élőhely-rekonstrukció, környezeti nevelés, nem védett területek feltárása, kutatás, bagoly-, székicsér-, túzok szabadtéri állományvédelem. Elkezdtük építeni központunkat, a Fekete István Környezet és Természetvédelmi Központ. Kampányok élőhelyromboló tevékenységek ellen stb.
   Számos szakmai program mellett már jó ideje, hogy Fekete István gondolatait tartjuk egyesületünk elsődleges küldetésének: "...Szolgálni a jót, lobogásra és világosságra gyújtani azokat, akik keresik és várják a Szépet, hogy világosságra, örömre és szeretetre gyúljanak önmaguk és gyújtsanak másokat is..."
   A Nimfea Környezet- és Természetvédelmi Szövetség Magyarország Alföldi régióján foglalkozik nem kormányzati szervként számos környezet- és természetvédelmi feladat ellátásával. A több mint 1000 fős szervezet számos kis szakmai csoportot és szakmai kört magába foglal regionális szinten kik helyben képviselik a szövetség álláspontját és céljait.

A "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület alapszabálya

- Copyright Nimfea TE 2001. - Design by LUPUS -